Hopp til innhold

Fra løk til snittblomst

En tulipanløk er ferskvare, og løken trenger alle 4 årstider for å danne kronblader og bli til en blomst.

En tulipanløk er ferskvare, og løken trenger alle 4 årstider for å danne kronblader og bli til en blomst. Den naturlige syklusen er, som de fleste kjenner, å sette tulipanløk om høsten, slik at den skal blomstre på vårene. I gartneriet må vi behandle løken litt annerledes for at den skal blomstre fra oktober til påske, altså gjennom vintersesongen.

De tulipanene som blomstrer ute om våren vil i løpet av sommeren danne 2-3 nye løker, men disse er selvsagt små og må få noen flere sesonger på seg for å bli brukt i profesjonell tulipanproduksjon. På sensommeren blir løken tatt opp av bakken, sortert og kun de beste løkene blir tatt vare på og satt på et lager hvor de får tilpasset temperatur og fuktighet.

Lurer løken

Ut på høsten blir løken satt på en lavere temperatur og når løken kommer inn igjen i et godt og varmt drivhus tror den at våren er her og begynner å spire. Vi vil derfor klare å lure løken til å begynne å blomstre midt på vinteren inne i drivhuset. De løkene som var for små til å settes i produksjon blir satt på et temperert lager, for så å plantes ut på jordene på høsten, for så igjen blomstre og danne nye løk neste sommer. Med en riktig temperaturbehandling av løken, får vi en tulipan i rett størrelse og kvalitet.

Blomstringstiden styres av temperaturbehandling

Alle tulipansorter trenger forskjellig temperaturbehandling, noe som også avhenger av hvilken temperatur det var gjennom sesongen de blomstret ute på jordet. For å optimalisere temperaturbehandlingen, blir tulipanløkpartiene testet ved å ta stikkprøver av løkene ut på sommeren. Løkene blir nøye studert i mikroskop for å se hvor langt prosessen med å danne blomsteranlegg har kommet. Tulipanløkene blir deretter satt opp i et dyrkningsprogram tilpasset årstidene. På denne måten kan tulipanprodusentene planlegge sesongen slik at de har røde, hvite og lilla til jul, alle farger hver uke hele vinteren, og gule til påske.

Tulipanløk er ferskvare

Tulipanløken er en ferskvare og det er derfor begrenset hvor mye vi kan forskyve årstidene, samtidig som kvaliteten opprettholdes. For å kunne tilby fine tulipaner allerede i oktober, november og delvis desember, kjøper vi inn løk blant annet fra New Zealand, Chile og Frankrike. Mesteparten av løken, som kommer fra Nederland, kan vi som regel få til å blomstre i begynnelsen av desember.

Tulipaner kan dyrkes både i jord og i vann.

Tulipaner dyrket i jord.

Tulipanløkene settes i torvjord omtrent når de er ferdige med sommerbehandlingen sin. Etter dette får de vinterbehandling noe som gjør at tulipanløkene setter røtter. 8 – 25 dager før de skal høstes hentes de ut fra kjølerommet, og settes på produksjonsbord som ruller inn i veksthuset, dette er styrt automatisk. I veksthuset drives løkene frem til vakre tulipaner som høstes, pakkes og transporters til blomsterutsalget. Dette er den klassiske måten å drive tulipaner.

Tulipaner dyrket i vann.

Dette betegner vanlig tulipanløk som settes i spesialbrett med vann for dyrkingsmedium. I stedet for å rote seg i jord, blir tulipanene kjølebehandlet tørt til det gjenstår ca. 3 uker til de skal drives. Da settes de i brettene, og rotes seg på kjølerom i 3 uker. Så kjøres de inn, og høstes etter ytterligere ca. 3 uker i veksthus.